Comunicació Corporativa

Comunicació Corporativa 2018-06-05T19:53:06+02:00
comunicacio corporativa

Tot comunica. No només la publicitat o les campanyes de relacions públiques, sinó també la pròpia activitat quotidiana de l’empresa: els seus productes i serveis, la seva organització interna i l’estil de direcció, el grau de satisfacció dels treballadors, l’ aspecte de les seves instal·lacions, els seus símbols gràfics, etc. Totes les variables d’una organització comuniquen alguna cosa sobre ella, i molt especialment els missatges que difon o que omet.

Per aquesta raó, totes aquestes variables s’han de cuidar i planificar.

A Premicom us ajudem a gestionar la comunicació corporativa de l’empresa, tant interna com externa, perquè pugui presentar-se com una organització transparent, que és sinònim de credibilitat i de fiabilitat, alhora que millorar la seva eficiència, la pròpia imatge i, per tant, el seu prestigi.

Aquests són els serveis que us oferim:

Les persones són la part essencial dels actius estratègics de l’empresa, i n’han de ser els millors ambaixadors. Per això la comunicació interna és tan important.

A més, per a ser competitives també han de saber motivar aquest equip humà, que s’ha de sentir part de l’organització. Només amb uns bons canals de comunicació i participació l’equip es pot sentir informat, i escoltat, i això és fonamental per aconseguir la fidelitat i el talent.

És un error pensar que la comunicació interna és “un luxe” reservat a les grans empreses. Al contrari, és una eina clau per assolir els objectius estratègics. Propicia un clima de confiança i motivació, evita el temut rumor, un element molt perillós per a les companyies, i ajuda a més a consolidar la cultura d’empresa, fent que sigui més competitiva i rendible.

Serveis específics:
 • Disseny de plans de comunicació interna
 • Implantació de sistemes de comunicació bidireccionals entre plantilla i equip directiu
 • Manuals de benvinguda
 • Revista interna, impresa o digital
 • Organització d’esdeveniments interns (convencions, cursos formatius, reconeixements,…)
 • Outdoor training (organització d’activitats externes per millorar el clima de treball)
 • Programes de fidelització
 • Clubs d’empresa
 • Estudis de clima laboral
 • Intranets, portals de personal i formació, amb l’aprofitament màxim de videoconferències
 • Auditoria de comunicació interna
Siguin impreses o digitals, les revistes, newsletters i els butlletins, entre altres, són eines bàsiques de comunicació corporativa per informar, sigui els treballadors o públics externs, sobre l’activitat empresarial, els seus processos de canvi i innovació, l’actualitat del sector, etc. Un recurs, doncs, fonamental per humanitzar l’empresa i fer-la més transparent.

Algunes aplicacions específiques:
 • Memòries de gestió i de Responsabilitat Social
 • Fullets corporatius (tríptics, díptics, etc.)
 • Informes anuals
 • White papers (informes sobre el propi sector)
 • Butlletins interns de notícies
 • Catàlegs
 • Manuals d’identitat corporativa
Un bon portaveu és aquell que es caracteritza per la prudència, per ser diplomàtic i expert en la matèria. És una persona capaç de transmetre un missatge amb claredat, contundència i seguretat. A premicom oferim serveis per identificar i formar els portaveus de la vostra organització, perquè transmetin correctament els missatges corporatius.

En la societat audiovisual i global que vivim, també a través de les xarxes, qualsevol membre de l’organització esdevé un portaveu ocasional. Per això també us oferim una formació bàsica, a l’abast de tothom, amb eines teòriques i recursos pràctics, en benefici de la cultura empresarial de transparència informativa.

Algunes aplicacions concretes:
 • Presentacions eficients
 • Parlar en públic
 • Formació de portaveus
 • Cursos d’habilitats digitals i comunicació en xarxes socials
 • Tractament d’audiències
Conèixer les dinàmiques de producció informativa és fonamental per encertar i poder combinar les necessitats de comunicació de l’organització amb l’interès i les demandes periodístiques. Entre organitzacions i periodistes es creen llaços, relacionals i informatius, que permeten mantenir relacions fluides que ajuden a gestionar la informació quotidiana.

A més hi ha els mitjans i professionals especialitzats, segons els àmbits específics, que cal gestionar d’acord amb els interessos informatius

Serveis específics:
 • Seguiment de premsa, off line i online
 • Seguiment d’altres mitjans online, blogs i xarxes socials
 • Presència a les Xarxes Socials
 • Redacció de Comunicats i Notes de Premsa
 • Organització de rodes de Premsa
 • Gestió d’articles i entrevistes
 • Redacció de continguts en general (producció informativa, webs,…)
 • Organització de viatges professionals
 • Organització de seminaris divulgatius, taules rodones i ponències
 • Difusió d’estudis
 • Redacció de reportatges i tribunes
 • Funcions de gabinet de premsa
 • Bases de Dades de mitjans de comunicació
 • Contacte amb periodistes clau
 • Sales de premsa online
La complexitat dels canvis socials i empresarials ha comportat la utilització i aplicació d’eines de comunicació institucional que busquen la relació entre persones i organitzacions. Les relacions institucionals són cada vegada més importants en els cercles de la societat en què s’ha de manejar amb diligència l’opinió pública i la imatge institucional. L’objectiu és assolir i mantenir la confiança dels diferents grups d’interès.

Serveis específics:
 • Creació i gestió de plans de contactes, o de relació continuada, amb entitats públiques, privades, comunitat científica i tècnica, entitats socials, etc
 • Creació de consells assessors d’experts
 • Creació de Panells Públics Assessors
 • Plataformes tecnològiques de participació ciutadana
Els esdeveniments milloren estratègicament la imatge i la rendibilitat d’empreses i institucions. La celebració d’un esdeveniment és la culminació d’una minuciosa feina d’organització i comunicació, tant interna com externa, així com la projecció de la imatge de l’empresa o institució cap a la societat.

Serveis específics:

 • Logística
 • Elecció d’emplaçaments
 • Escenografia i decoració
 • Audiovisuals
 • Direcció de protocol
 • Càtering
 • Ponents
 • Celebrity speakers
La comunicació se situa en el cor de l’activitat empresarial i necessita estratègies d’acord a les necessitats i objectius de l’empresa. Els plans estratègics de comunicació permeten corregir i millorar aspectes per treure el màxim rendiment al posicionament de l’organització i impulsar el propi pla empresarial.

El desenvolupament d’una estratègia de comunicació a les empreses, conjugat amb els instruments que hi ha a l’abast, permet donar a conèixer la marca i els productes a nous clients alhora que gestionar el contingut del pla de comunicació per assolir els objectius establerts.

Serveis específics:
 • Estudis d’opinió
 • Estudis d’imatge, reputació i posicionament
 • Creació o actualització de la identitat corporativa
 • Anàlisi DAFO (Debilitats, Amenaces, Fortaleses, Oportunitats) en la comunicació de l’empresa
 • Estratègies globals per a les relacions amb la comunitat geogràfica, social i professional
 • Auditories de comunicació
Les Fundacions tenen la necessitat de comunicar i difondre les seves idees per promoure el seu propi desenvolupament com organitzacions, per esdevenir un punt d’inflexió i canvi de comportament, i també per influir en les polítiques públiques. Per assolir els objectius estratègics la comunicació és clau.

Serveis específics:
 • Creació d’una Fundació: assessoria per a la seva constitució, assessoria fiscal, jurídica i comptable
 • Disseny de l’estratègia com a reforç i suport de l’estratègia corporativa
 • Proposta de Pla d’Actuació anual
 • Desenvolupament i execució del Pla d’Actuació
 • Seguiment i avaluació
 • Desenvolupament de pla de comptes i comptable
 • Comunicació de les accions
Tornar amunt

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información. ACEPTAR

Aviso de cookies