Una crisi és una situació inesperada que afecta directament a una organització. Es produeix per causes de la mateixa activitat o per causes alienes, però relacionades amb l’empresa. És una amenaça per a la imatge i reputació.

Una gestió efectiva només s’aconsegueix amb previsió d’escenaris i successos, organització, formació de les persones i la preparació de tots els canals de comunicació possibles, incloent-hi els mitjans de comunicació propis, els impresos, els digitals i les xarxes socials. No totes les incidències que es produeixen en les organitzacions són crisis, però cal estar preparats.

La reputació es veurà afectada, i passada la crisi serà necessari seguir treballant per recuperar els nivells de prestigi, imatge i confiança anteriors al convuls període. L’esforç serà més gran però l’empresa es veurà reforçada quan hagi gestionat la comunicació, després d’un període compromès.

Si creu que la seva empresa no està preparada per afrontar una possible situació de crisi, podem ajudar-vos a traçar un pla global, i aportar la nostra dilatada experiència en els següents serveis:

 • Elaboració de Manuals i Plans de Comunicació
 • Inventari de riscos
 • Identificació de públics
 • Elaboració d’argumentaris
 • Elaboració de Q+A (preguntes i respostes)
 • Gabinet de crisi
 • Protocols de crisi
 • Suport en la gestió de crisi
 • Formació de portaveus
 • Formació i sensibilització del personal
 • Realització de simulacres
 • Comunicació 2.0
Tornar amunt