La ciència avança a un ritme frenètic, i un resultat científic, per prometedor que sigui, pot caure en una llarga letargia si no és capaç de transcendir més enllà de les portes d’un laboratori i fer-se un lloc en la literatura especialitzada, saturada de novetats científiques a l’espera de ser publicades. En aquest sentit, transmetre amb claredat el potencial del resultat obtingut i les seves implicacions per a la resta de la comunitat científica poden ser determinants a l’hora d’accedir a publicacions d’impacte.

Però la comunicació d’un resultat científic no culmina amb la seva publicació a una revista especialitzada, sinó s’estén a traslladar aquesta novetat a la població, receptora última del coneixement científic.

Premicom compta actualment amb un departament específic de comunicació cientificomèdica, dotat amb professionals amb experiència en el món de la recerca bàsica i clínica, que ofereix un servei especialitzat en la comunicació del coneixement científic i mèdic.

Per les seves connotacions ètiques i de seguretat, la recerca clínica ha esdevingut un complex engranatge que dificulta tant la pròpia recerca, com la seva comunicació. A Premicom oferim serveis de redacció i comunicació mèdica tant a empreses de recerca clínica (CROs), com a la indústria del medicament en general.

Si bé estem oberts a trobar solució a qualsevol necessitat comunicativa d’aquestes empreses, els nostres principals serveis són:
 • Redacció d’articles científics en revistes d’àmbit nacional i internacional
 • Preparació de materials per a presentacions orals (diapositives Power Point i guions de presentació)
 • Redacció de resums per a la posterior elaboració de materials de màrketing
L’elevat grau d’especialització i el llenguatge sofisticat de la ciència contemporània distancien sovint la comunitat científica de la societat, beneficiària última dels avenços científics. A Premicom comptem amb un equip multidisciplinar que combina l’experiència i professionalitat comunicatives, amb la formació científica necessària per tal de traslladar de forma rigorosa i alhora entenedora les idees científiques més especialitzades al públic general.

Els serveis més destacats que oferim són:
 • Materials divulgatius.
 • Materials didàctics per a escoles o editorials.
 • Revistes o publicacions periòdiques de divulgació científica.
 • Articles i continguts de pàgines web.
 • Seccions de ciència per a premsa escrita i ràdio.
 • Materials divulgatius
 • Materials didàctics per a escoles o editorials
 • Revistes o publicacions periòdiques de divulgació científica
 • Articles i continguts de pàgines web
 • Seccions de ciència per a premsa escrita i ràdio
Tornar amunt