Un ofici que sosté la integritat de la companyia

Des de sempre hem aplicat l’ofici de periodisme al servei de comunicació. Partint de la comunicació corporativa. Sense renunciar de l’essència, gestionem la comunicació 2.0. Quant a les situacions de risc i de crisi, oferim formació i la gestió comunicativa. Entre altres innovacions, hem emprès la Responsabilitat Social, ajudant a la realització d’accions, memòries i certificació, i estem donant forma a la nova divisió de comunicació científica, una pota estratègica en el desenvolupament de la societat i també de Premicom.

Als nostres clients i col·laboradors, els oferim la nostra experiència i especialització en comunicació, des del 1992. Proporcionem serveis integrals de comunicació, fruit del treball amb xarxa col·laborativa de professionals i dels nous projectes que impulsem