Des de les 5 del matí d’ahir dijous, i durant un termini previst de 24 hores -però que s’ha optimitzat fins a les 20 hores-, el Consorci d’Aigües de Tarragona (CAT) ha efectuat un tall en la canonada principal de conducció d’aigua a la boca sud del Coll de Balaguer per tal de procedir a enllaçar la nova conducció alternativa de by-pass, que és en fase de construcció.

Als consorciats situats al sud d’aquest punt d’intervenció, tretze municipis i tres indústries, tot i ser els més afectats, se’ls ha assegurat parcialment el subministrament; la resta de consorciats, al nord de la conducció del túnel, l’única incidència es deriva de no poder mantenir en alguns casos els nivells d’explotació habituals.

Com que la intervenció afecta parcialment al subministrament, el CAT havia notificat la incidència amb anterioritat a tots els consorciats per què cadascú pogués adoptar les mesures complementàries de subministrament que considerés oportunes i necessàries.

El CAT ha vetllat pels interessos propis i dels consorciats per tal de restablir el servei el més aviat possible, però atesa l’envergadura de l’obra abans d’iniciar les operacions ha deixat els nivells d’aigua màxims en els dipòsits municipals i industrials respectius.

Aquest és un dels dos talls previstos que afecten l’explotació, amb motiu de l’execució del bypass del túnel. La nova variant de la conducció principal té un diàmetre DN 1400 mm, amb una longitud de 1.300 metres i un dipòsit de regulació amb capacitat de 5.000 m3, i és una conducció alternativa a la canonada principal al Coll de Balaguer, al terme municipal d’Hospitalet Vandellós. Suposa una inversió de 3,8 M€ i es considera una intervenció estratègica per assegurar la garantia de subministrament. La previsió és que l’obra estigui totalment enllestida a finals del tercer trimestre.