Tot i la inestabilitat del mercat energètic i els preus continuats a l’alça de l’electricitat, els esforços del Consorci d’Aigües de Tarragona (CAT) en optimització energètica, que es va materialitzar en la posada en marxa del projecte SAOOEC (Sistema Automàtic d’Operació amb Optimització Energètica) el mes de gener, ofereixen resultats esperançadors doncs el sistema rebaixa en gairebé el 35% l’efecte de l’increment sobre els costos en la factura elèctrica, que suposen més d’un 25% de les despeses d’explotació del CAT.

Durant els vuit primers mesos, en termes generals, els preus del mercat elèctric han estat un 19% superiors a la mitjana de 2014, i el més de juliol van ser un 24% més cars.

Entre les causes que justifiquen els increments de preus, s’apunten la poca producció, i per tant aportació a la xarxa d’energia hidràulica i nuclear (a causa dels manteniments de centrals) i la falta de generació eòlica, han fet que no s’hagi notat la baixada del preu del petroli. A més, els canvis en l’estructura de preus de l’energia elèctrica (interrompibilitat, capacitat, etc.) s’han ajuntat a l‘augment de l’activitat industrial, fets i factors que han suposat que els preus del mercat elèctric hagin estat molt elevats tot l’any.

La implantació del projecte SAOOEC va suposar la inversió d’un milió d’Euros. Suposa un procés d’automatització intel·ligent que permet estalviar en eficiència energètica un 3%, i entre un 6-8% en la gestió de tarifes, un estalvi que seria impossible operant de manera manual ja que el programa controla tota la xarxa, des de la captació als canals de regadiu del riu Ebre fins a la potabilitzadora, i a cadascun dels dipòsits dels clients que s’abasteixen amb aigua del CAT.

Funciona a través d’un software, creat per una empresa neozelandesa que s’ha implantat amb èxit a setze instal·lacions del món. El CAT és el primer en instal·lar-ho a l’Europa continental i ho fa amb l’objectiu d’obtenir el cost energètic més baix possible: tenint en compte la tarifa es programa tot el sistema de bombament per tenir el cost energètic més baix possible, aprofitant les tarifes elèctriques actuals i, de manera automàtica, planifica la distribució a tota la xarxa del Consorci amb la premissa de garantir la demanda diària requerida pels consorciats.

Aquest software ha aixecat expectatives en altres sistemes de distribució semblants al CAT: el Consorci ja ha rebut visites dels operadors de la ciutat de Milan, ha mostrat el seu interès la Universitat de Santiago de Compostela i ja s’ha participat en diferents jornades tècniques explicant l’experiència.

El SAOOEC s’emmarca en el Pla d’Accions Estratègiques del CAT, alineat amb el principi d’eficiència i les garanties de qualitat del subministrament i també amb el compromís de lideratge al territori en matèria d’innovació. També suposa una nova fita en el compliment de la sostenibilitat i la Responsabilitat Social, en la qual el CAT n’està certificada.

L’empresa explotadora garanteix per contracte un estalvi del 15% del cost de l’energia. En els primers vuit mesos de funcionament, a càrrec de l’empresa Derceto que explota el sistema, s’ha pogut verificar la viabilitat del sistema. A final de l’exercici es conjugaran les xifres (preus de l’energia, consums registrats, i relacionar el cost de tarifa amb el realment pagat com a resultat de l’aplicació del SAOOEC) per poder balancejar xifres i determinar l’estalvi resultant. Es preveu que en la mesura que els preus tornin als valors de la mitjana dels últims anys, la capacitat d’optimització del programa permetrà recuperar part de l’augment dels costos que s’han produït durant aquests mesos.